Súčasťou Šaľa Maxi Festíku 2018 budú aj súťaže.  Prebiehať budú pri hlavnom pódiu. Začiatok súťaží je o 13.00 hod.

Registrácia na jednotlivé súťaže bude prebiehať od 12.00 hod. pri registračnom stole pri hlavnom pódiu.
Deti sa môžu zúčastniť viacerých súťažných disciplín, avšak v jednej disciplíne iba raz. Súťaže budú prebiehať pod dohľadom koordinátorov, ktorí rozhodnú v prípade akýchkoľvek nejasnosti o postupujúcich do ďalšieho kola.  Súťaže budú podľa záujmu detí rozdelené do dvoch vekových kategórií. Ocenené budú prvé tri miesta z každej disciplíny a z každej vekovej kategórie.

Súťažiť sa bude v 3 disciplínach:

Prekážková dráha Avengers
- súťaž pre dievčatá i chlapcov.  Súťaž v zdolávaní prekážkovej dráhy na motívy obľúbených postavičiek Avengers.  Naraz budú súťažiť dvaja hráči, ich úlohou bude dostať sa do cieľa zdolaním prekážkovej dráhy.  Víťaz z danej dvojice postupuje do ďalšieho kola až sa vo finále stretnú dvaja najlepší súťažiaci. Súťaž bude podľa záujmu detí rozdelená do dvoch vekových kategórií.

mcu-1280-1481146869557_400wjpg 

Grand Prix Nanny -
súťaž pre dievčatá.  Súťaž v tlačení kočíkov. Vyhráva tá z dvojice, ktorá prvá prejde cieľovú rovinu. Víťazka z danej dvojice postupuje do ďalšieho kola až sa vo finále stretnú dve najlepšie súťažiace. Súťaž bude podľa záujmu detí rozdelená do dvoch vekových kategórií.

13509071_1758800727674227_480577928280725975_n_3jpg

Grand Prix Easy Rider 2018  - súťaž pre chlapcov. Súťaž v jazde na odrážadle (menší chlapci) a na kolobežkách (väčší chlapci). Vyhráva ten z dvojice, ktorý prvý prejde cieľovú rovinu. Víťaz z danej dvojice postupuje do ďalšieho kola až sa vo finále stretnú dvaja najlepší súťažiaci. Súťaž bude podľa záujmu detí rozdelená do dvoch vekových kategórií.

IMG_6976jpg

Ceny do súťaží venovali:

logodmjpg  logomax3png   logo bonrjpg logosalaonlinejpg      logo_pre-nase-deti_finaljpg