Súčasťou Šaľa Maxi Festíku 2019 budú aj súťaže.  Prebiehať budú pri hlavnom pódiu.Bližšie informácie čoskoro...
Ceny do súťaží venovali: